Blog

NLP’NİN TARİHİ

NLP’NİN TARİHİ

                                           NLP 1970’li yılların başında Amerika da insanların beyin modellemelerini bulabilmeleri için , Santa Cruz, Kaliforniya Üniversitesinde Professör John Grinder ile matematik mühendisi ve Gestalt Terapisti Dr. Richard Bandlerbelirlibecerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş […]

ÇALIŞMA HAYATINDA NLP

ÇALIŞMA HAYATINDA NLP

NLP yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirme yani “farkındalık” yöntemlerinin bir bütünüdür. NLP bir modelleme tekniği olduğundan NLP’nin alt yapısını;insanların çevrelerini nasıl algıladıkları, ne tür tepkiler gösterdikleri,iletişimlerinin nasıl olduğunu anlamak amacıyla davranış kalıplarının incelenmesi oluşturur. NLP araştırmaları kendi alanlarında çok başarılı olan insanların hayata bakış açıları ve ne tür yöntemler kullandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. […]

NLP EĞİTİMİ

NLP EĞİTİMİ

Bu eğitimi alacak kişiler zamanı doğru kullanma,hedef belirleme,duygu kontrolü,sınav kaygısı ile başa çıkma ve çalışma tekniklerini uygulama yaparak öğrenirler.Katılımcılar NLP tekniklerini kullanarak öğrencilerin yeteneklerini doğru kullanmak adına doğru dokunuşlar yaparak kendilerini geliştirmek için rehberlik edecek bilgiler kazanacaklar.Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar ve motivasyon eksikliklerini aşarak sonuca götürmek adına NLP teknikleri önemli bir misyon üstlenmektedir.   NLP  yaşamımızda gerçekleşen […]

NLP NEDİR?

NLP NEDİR?

    NLP EĞİTİMİ      Açılımı NEURO LİNGUİSTİK PROGRAMİNG olan NLP Hayatımızda otomatikleşmiş algılama, düşünme ve davranış kalıplarını daha bilinçli hale getirmek, geliştirmek ve zihnin işleyişini etkin kullanabilmek için üzerinde yapılan çalışmaların   sonucu  geliştirilmiş  bilimsel tekniklerdir. Kısacası   beyni yeniden  programlama  yöntemi de denilebilir.     NLP Eğitimleri kişiye bugüne kadar farkında olmadan yada farkında olarak yaptığı ve […]

Neden NLP ?

Neden NLP ?

                                                                   NLP Duyu-Dil Programlama, Nöro linguistik Programlamadır NLP kişilerin amaçlarına ulaşmaları için “nörolojik programlarını”keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, bir psikolojik terapi […]

Doğal Dil İşleme için Derin Öğrenme (NLP) Gelişmeler ve Eğilimler

Doğal Dil İşleme için Derin Öğrenme (NLP) Gelişmeler ve Eğilimler

The ASRC focuses on CUNY initiatives in five dynamic fields of applied science: Nanoscience, Photonics, Structural Biology, Neuroscience, and Environmental Sciences. Through its innovative architectural design, the center reflects a uniquely collaborative culture, where scientists work across disciplines to take on some of global science’s most vital and tantalizing challenges.

NLP

NLP

Muhtemelen, kelime toplamaları NLP için DL ile ilgili en bilinen tekniktir. Harris (1954) tarafından dağılımsal hipotezi izlerler. Buna göre benzer anlamdaki kelimeler genellikle benzer bağlamlarda ortaya çıkar. Kelime yazılarının ayrıntılı bir açıklaması için, Gabriel Mordecki’nin bu harika yazısını okumanızı öneririm. Kelimelerin dağıtım vektörlerinin bir örneği ile görüntü Kelimelerin dağılım vektörleri örneği. Görüntü kaynağı   Word2vec […]