post

NLP’NİN TARİHİ

NLP’NİN TARİHİ

                                           
NLP 
1970’li yılların başında Amerika da insanların beyin modellemelerini bulabilmeleri için , Santa Cruz, Kaliforniya Üniversitesinde Professör John Grinder ile matematik mühendisi ve Gestalt Terapisti Dr. Richard Bandlerbelirlibecerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlararasındaki farklılıkları ve değişimleri ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur. Bandler ve Grinder ağırlıklı olarak kendi alanlarında mükemmelliği yakalamış üç terapistin bir araya gelerek davranışlarını detaylı bir gözlemle inceleyerek modellediler.
NLP bilimdir, öznel deneyimlerin sistematik doğasını inceler.
Virginia Satir: 70’li yıllarda ünlü bir aile terapisti idi.  Bandler, onun konferans söyleşilerini yazıya dökerken belirli kalıpları kullandığını fark ederek NLP’de modelleme tekniğini geliştirdi.

FritzPerls:Bandler, daha sonra Geştalt terapisi konusunda dersler verirken, Geştalt terapisinin kurucusu olan FritzPerls’i modelledi ve ona yakın sonuçlar aldı.

Milton Ericson: Bandler ve Grinder daha sonra birlikte davranış değişiminin sırlarını araştırıyorlardı. Düşünme farklılıkları, insanların olayları tecrübe etmelerinde farklılık yaratıyordu.Değiştirecekleri şeyin ne olduğunu sorgularken, bu örneğin Milton Ericson’ın1919 yılında 18 yaşında geçirdiği felç olduğunu gördüler. Ericson, felç hastalığı nedeniyle çelik ciğere bağlı olarak yaşadı. Hiçbir şekilde hareket edemiyor, ama görüyor, duyuyor ve düşünebiliyordu. Zaman geçirmek için insanların sözlü ve sözsüz davranışlarını inceliyordu. Özellikle açıkça söylenmeyen ama ima edilenler arasındaki farkları inceliyordu. Yeniden yürümeyi  öğrenmek için bebeklerin hareketlerini de inceledi. Bu olayların tecrübesi sonucu Ericson, dünyanın en başarılı terapisti oldu. Bandler ve Grinder 1975’de Milton Ericson’dan randevu alarak sonrasında onun dil kalıplarını incelemeye başladılar.
Nöro              :Görme,işitme, koklama, tatma, dokunma ve hissetme gibi nörolojik süreçlerimize işaret ediyordu. Bilgiler bu duyular aracılığıyla beyne ulaşmakta, ardından davranışlar ortaya çıkmaktadır. Nöro aynı zamanda düşünce süreçlerini, fikirler ve olaylar karşısında gösterilen fizyolojik tepkileri de kapsamaktadır.       

Linguistik     :Başkalarıyla olan iletişimin temelinde yatan sözlü ve sözsüz dili kullanma ve düşünceler de gerçekleştirilen değişimle davranışları düzenlemeye işaret etmektedir.     

Programlama         :Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek. Bu sözcük, istenilen sonuçlara ulaşmak için fikirleri ve davranışları organize etme seçiminin insana özgü olduğunu göstermektedir.
NLP sanattır. Sanat insanda yaratıcılığını ve yeteneklerimizi kullanmamızı, hayatımızdaki renkleri, duygu ve düşüncemizi, müziği estetik bir dille ve sunuş şekliyle başkalarına aktarabilme gücüdür. NLP insana kendinin en iyi versiyonunu olabilmesini sağlıyor. NLP hayatımızda yaptığımız otomatik yanlışlarımızı yada hatalarımızın tekrarlama döngüsüne son vermemizi sağlar. NLP hayatımızdaki kalıplaşmış konuşmalara düşünce ve duygulara esneklik getirmemizi sağlar. NLP kişinin yaşamını daha iyi geçirmesi ve olayları algılaması için çok iyi bir eğitimdir. NLP hayatta karşılaştığımız olumsuzluklar yada başımıza gelen kötü olayları fazla düşünmeden daha kendimizi olumlu bir şekilde yönlendirerek hayatımızı daha iyi anlayıp geçirmemizi sağlayan bir eğitim programıdır NLP Eğitimi.

Yorum yok

Add your review

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.